جدید ترین اخبار و مطالب ارتوپدی

دسته بندی: اندام مصنوعی

دسته بندی ها
عمل کاشت اندام مصنوعی
اندام مصنوعی
clinic clinic

کاشت پای مصنوعی به روش ایمپلنت

در این نوشته در خصوص عمل کاشت پای مصنوعی به روش ایمپلنت برای افراد قطع عضو و روش های نوین ساخت پای مصنوعی بحث خواهیم کرد، روشی نوین برای افراد قطع عضو که براحتی می توانند فعالیت و زندگی طبیعی خود را بازیابند. مرز هایتان را با ما جابجا کنید.

بیشتر بخون »
اندام مصنوعی
clinic clinic

اعضای مصنوعی هوشمند چیست؟

اعضای مصنوعی هوشمند چگونه کمک به معلولان می کند؟ تعداد اندام مصنوعی هوشمند تا ده سال پیش انگشت شمار بودند. امروزه دستگاه‌های دارای موتورهای فعال

بیشتر بخون »