پروتز های زیبایی

پروتز های زیبایی

پروتز ها ابزار هایی هستند که پوشیده می شوند (اندام های مصنوعی)، و یا از طریق جراحی در بدن کاشت و ثابت می شوند. پروتز هایی که با هدف عملکرد مناسب، جایگزین اندام های  از دست رفته می شوند، پروتز های فانکشنال نامیده می شوند. پروتز هایی که با اهداف زیبایی ساخته می شوند نیز پروتز های زیبایی هستند.

هدف از به کارگیری پروتز های زیبایی، صرفاً زیبایی است و این پروتز ها هیچ گونه عملکردی ندارند. از جمله پروتز های زیبایی عبارت اند از: دست و پای مصنوعی، انگشت مصنوعی، گوش و بینی مصنوعی و … .

این گونه پروتز ها بر زندگی افرادی که به دلایل ارثی و یا در سانحه، دچار نقص عضو شده اند، تأثیر بسیار زیادی می گذارد و به افزایش اعتماد به نفس آن ها کمک می کند.