پروتز های فانکشنال

اندام فانگشنال

    پروتز ها ابزار هایی هستند که جایگزین اندام از دست رفته میشوند (اندام های مصنوعی)، و یا از طریق جراحی در بدن کاشت و ثابت می شوند. پروتز هایی که با هدف کمک به بازتوانی فرد در انجام کار های گذشته و نه فقط با هدف زیبایی جایگزین اندام های  از دست رفته می شوند، پروتز های فانکشنال یا کارا نامیده می شوند. پروتز هایی که با اهداف زیبایی ساخته می شوند نیز پروتز های زیبایی هستند.

           پا و دست مصنوعی هم میتوانند کارا و هم میتوانند تنها با هدف تامین و بازگرداندن زیبایی برای مددجو ساخته شود. پا مصنوعی کارا و دست مصنوعی زیبایی استفاده بیشتری دارند. اغلب افرادی که پا مصنوعی کارا دریافت میکنند میتوانند راه رفتن را دوباره و به راحتی تجربه کنند. اما به یاد داشته باشید قدرت عضلات و مدت استفاده از اندام مصنوعی شباهت راه رفتن شما به راه رفتن عادی را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

           امروزه علم ارتوپدی پیشرفت گسترده ای در زمینه ی پروتز های فانکشنال کرده است. به صورتی که افراد با بهره گیری از این پروتز ها، قادر خواهند بود تا بیش از 90% از فعالیت های روزمره شان را بدون هیچ گونه اختلال انجام دهند. در ادامه می توانید تعدادی از پروتز های فانکشنال را ببینید، ضمناً برای مشاهده ی نمونه های بیشتر می توانید به پیج اینستاگرام ما سر بزنید.