جدید ترین اخبار و مطالب ارتوپدی

برچسب: عضله سازی

دسته بندی ها
پارگی تاندون دوسر انتهایی
آموزش های پزشکی درمانی
clinic clinic

پارگی تاندون بازو در بدن سازان

پارگی تاندون دوسر انتهایی پارگی تاندون دوسر انتهایی آسیبی است که در چند سال اخیر با افزایش فراوانی رخ داده است. در بدن سازان رایج

بیشتر بخون »