جدید ترین اخبار و مطالب ارتوپدی

روز: می 3, 2021

دسته بندی ها
اندام مصنوعی تاریخی
اندام مصنوعی
clinic clinic

10 اندام مصنوعی پیشرفته تاریخی

10 اندام مصنوعی پیشرفته تاریخی پروتز (اندام مصنوعی) ها یک اختراع مدرن نیستند. هزاران سال است ، که پزشکان و صنعتگران جایگزینی برای اعضای بدن

بیشتر بخون »