جدید ترین اخبار و مطالب ارتوپدی

برچسب: ماهیچه مصنوعی خارجی

دسته بندی ها
اندام مصنوعی
clinic clinic

اعضای مصنوعی هوشمند چیست؟

اعضای مصنوعی هوشمند چگونه کمک به معلولان می کند؟ تعداد اندام مصنوعی هوشمند تا ده سال پیش انگشت شمار بودند. امروزه دستگاه‌های دارای موتورهای فعال

بیشتر بخون »