جدید ترین اخبار و مطالب ارتوپدی

برچسب: عادت بد

دسته بندی ها
وقتی می نشینیم چه اتفاقی می افتد؟
آموزش های پزشکی درمانی
clinic clinic

عادات بد هنگام نشستن چی هستند؟

وقتی می نشینیم چه اتفاقی می افتد؟ وقتی می نشینیم، به سرعت شروع به تکیه بر ساختارهای غیرفعال بدن خود، مانند سطوح مجاورمان (میز، چرخ

بیشتر بخون »