ارتز های خاص

به جز ارتزهای اندام های فوقانی، تحتانی و ارتز های اسپینال، طیف وسیعی از ارتزهای دیگر نیز وجود دارد که با مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند. همواره ورزشکاران و هنرمندان از انواع مختلف ارتز ها در شاخه های گوناگون از جمله شنا، فوتبال، بسکتبال، والیبال، نقاشی، موسیقی، صنایع دستی و … بهره گرفته اند که برخی از نمونه های آن ها را در ادامه برای شما آورده ایم.